Bild på en larmanläggning på väggen inomhus.

Automatiskt brandlarm

Ett automatiskt brandlarm går direkt till SOS alarm som skickar larmet vidare till räddningstjänsten.


Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd. Ägaren till byggnaden ansluter sig till tjänsten genom att skriva ett avtal med Medelpads Räddningstjänstförbund.

En anläggning för automatlarm ska innehålla:

  • En kvalitetsplan. Kvalitetsplanen för automatiska brandlarm är verktyget för att uppnå en hög kvalitet i automatlarmsanläggningen. I kvalitetsplanen hittar du rutiner för intern och extern revision och tillsyn.
  • Larmlagring och larmorganisation under normal verksamhetstid.

Uppföljning av avtal och kvalitetsplan sker i samband med räddningstjänstens regelbundna tillsyner.

Ägaren har ansvaret

Det är ägaren och eller innehavaren av den byggnad eller verksamhet som automatlarmet skyddar som också har ansvaret för automatlarmsanläggningen.

Det gäller såväl ansvar för anläggningens status som underhåll och de larm den avger. Ansvaret gäller också tillförlitligheten i de larm som skickas vidare till räddningstjänsten och som leder till en räddningstjänstinsats.

Redovisningsrapport

Den som äger en automatlarmsanläggning ska varje år skicka in uppgifter om anläggningens status och funktion till räddningstjänsten om:

  • Anläggningen skyddar verksamheter med tillsynsintervall längre än 1 år
  • Anläggningen skyddar verksamheter som inte omfattas av regelbunden tillsyn
  • Uppgifterna ska delvis redovisas på en redovisningsrapport.

Avgift för onödiga larm - tekniskt fel

När räddningstjänsten åker på ett brandlarm som visar sig vara ett tekniskt fel på automatlarmet kostar det 3948 kronor per tillfälle.

Räddningstjänstuppdrag är kostnadsfria. Det vill säga brinner det på riktigt kostar det inget.

Senast uppdaterad: