Bild på gasolspis

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Gasol är också vanligt, till exempel till gasolgrillar och i husvagnar. Om olyckan skulle vara framme kan det bli allvarliga konsekvenser.

Vad är en brandfarlig vätska

Brandfarliga vätskor kan vid ganska låg temperatur avge ångor som kan börja brinna. Det är alltid ångor som brinner, inte själva vätskan som de kommer ifrån. Brandfarliga vätskor delas in i fyra klasser; 1, 2a, 2b och 3. De som är klassade som 1 och 2a kan avge tillräckligt mycket ångor för att kunna börja brinna redan vid rumstemperatur.

Varför är de farliga? Hur kan de ta eld?

För att något ska brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Bränslet är ångorna från den brandfarliga vätskan. Syret finns i luften. Tändkällan kan vara en låga, en gnista eller en het yta.

Om blandningen mellan ångor och luft är den rätta krävs bara en mycket liten gnista, till exempel en liten statisk urladdning eller den gnista som uppstår när föremål slår emot varandra, för att ångan ska börja brinna.

Hur mycket brandfarliga varor får du ha hemma?

Du får förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, men bara för eget bruk. Med detta menas att exempelvis en villaägare får ha en gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin och diverse mindre behållare som exempelvis lacknafta och rödsprit hemma.

Detta får du ha hemma utan tillstånd:

  • Gasol max 60 liter (det är flaskornas volymer som räknas)
  • Annan brandfarlig gas, max fem liter (det är flaskornas volym som räknas)
  • Brandfarlig vätska max 100 liter
  • Vätska för uppvärmning till exempel en oljecistern till oljebrännare 10 000 liter

Några tips och råd

  • Förvara brandfarliga varor i orginalförpackning, på lämplig plats oåtkomlig för barn
  • Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad
  • I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor förvaras i vinds- eller källarförråd

Mer information

Du kan läsa mer på sidan om Brandfarlig vara.

Mer information finns också på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Se länkarna under relaterad information. På deras webbplats finns också bra publikationer om brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljön samt om gasol för hem och fritid.

Ansökan

Tillstånd om brandfarliga varor i hemmet ansöks hos räddningstjänsten via denna e-tjänst.

Senast uppdaterad: