Bild på utbildning i en skolklass

Utbildning till barn och ungdomar

Vi utbildar barn och ungdomar i brandsäkerhet. Vi besöker alla förskoleklasser, klass 5, 8 och andra året på gymnasiet i hela Medelpad. Här lär sig barnen att förstå hur en brand kan uppstå, hur snabbt den kan spridas och riskerna med att leka med eld.


Vi anser att det bästa sättet att förebygga och på sikt minska antalet bränder och olyckor i samhället, är genom att utbilda våra barn och ungdomar. Därför lägger vi stora resurser inom området barn och ungdomar.

Från Flammys brandskola till eget ansvar

I förskoleklass genomför vi Flammys brandskola i samarbete med Brandskyddsföreningen. Där lär sig barnen om skillnaden på eld och brand, samt om brandvarnare, utrymning och brandsläckare.

I årskurs 5 bygger vi vidare på det de lärde sig i förskoleklass och höjer kunskapsnivån rejält. Vi börjar prata om det allvarliga ämnet anlagd brand.

Utbildningen ”Upp i rök” i årskurs 8 fokuserar mest på problemet anlagd brand i samhället i stort och i skolan i synnerhet. Här tas även ämnen som skadegörelse och otrygghet upp då vi vet att de påverkar förekomsten av anlagd brand.

Utbildningen kommer ursprungligen från Medelpads Räddningstjänstförbund men har via ett samarbete med Brandskyddsföreningen sen flera år fått nationell spridning och används idag av de flesta räddningstjänster.

Utbildningen för årskurs 2 i gymnasiet riktar in sig på att förbereda eleverna att ta sitt ansvar som vuxen individ för sin egen säkerhet, både vad gäller brandskydd i hem och på arbetsplats samt i trafiken.

Senast uppdaterad: