Elektronisk faktura

Som leverantör måste du skicka fakturor digitalt till oss, så kallad e-faktura. Det enligt lagen om elektronisk faktura.

Uppgifter för e-fakturering

Vanleverantör:
Inexchange för Svefaktura
BTS för Peppol, från och med 1 april, 2019
GLN: 7362220000424
Peppol-ID: 0007:2220000422
Organisationsnummer: 222000-0422
Momsregistreringsnummer: SE222000042201

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem erbjuder vår van-leverantör en tjänst där du manuellt kan registrera upp till 100 fakturor om året helt kostnadsfritt.

Inloggningssida för InExchange Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att pdf-fakturor eller inskannande pappersfakturor inte räknas som e-faktura. 

Krav på fakturareferens

Det är viktigt att fakturan innehåller vår referns för att vi ska kunna handlägga den. Varje medarbetare har en referens som består av 4-8 tecken. Referensen står angiven på rekvisitionen. Om du inte har referensen, var vänlig kontakta oss.

Betalningsvillkor

Betalning erläggs senast 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.

Vår fakturaadress

Medelpads Räddningstjänstförbund
Fakturor
851 85 Sundsvall

Övrig post

All övrig post, som till exempel betalningspåminnelser, ska skickas till vår postadress.

Medelpads Räddningstjänstförbund
Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall

Senast uppdaterad: