Bild på sopkärl.

Brandskydd vid hantering av sopkärl

Det har blivit allt vanligare med bränder i sopkärl och soprum. Bränderna är ofta anlagda men uppstår även genom slarv med het aska, cigarrettglöd eller genom självantändning. Här får du några råd om hur du kan minska risken för bränder i sopkärl och minska konsekvenserna om en brand uppstår.


Dagens sopkärl i plast placeras ofta utomhus då de inte får plats i villornas sopskåp. Ett plastkärl som brinner under en utstickande takfot intill en brännbar fasad utgör en stor brandfara.

Även ett tomt sopkärl brinner bra. Sopkärlen ska därför placeras på säkert avstånd från byggnader eller i ett obrännbart sopskåp. Om flera sopkärl placeras intill varandra krävs större avstånd. Soprum i flerfamiljshus är byggda som separata brandceller för att förhindra brandspridning till övriga byggnader.

Goda råd

  • Rekommenderat avstånd vid en kärlstorlek på högst 370 liter är tre meter till fasad. Rekommenderat avstånd vid en kärlstorlek på högst 660 liter är fyra meter till fasad.
  • En ram för placering gör att tunnan inte riskerar att hamna för nära och hindrar den brinnande plasten att rinna in mot fasaden.
  • En enkel skärm i obrännbart material mellan sopkärlet och väggen kan minska nödvändigt avstånd.

  • Sopkärl bör förses med självstängande lock, vilket försvårar att en brand utvecklar sig.
  • Placera inte brännbart material på en byggnads lastkaj eller omedelbart utanför en port.
  • Öppen container ska stå minst sex meter från yttervägg.

  • Tänk på att kärl för pappersåtervinning är extra riskfyllda.
  • Containrar ska ställas så att räddningstjänsten kommer fram vid en eventuell räddningsinsats. De får aldrig stå på en räddningsväg eller brandväg.

Senast uppdaterad: