Bild på en handbrandsläckare.

Allmän brandutbildning

Skapa en trygg miljö med ett bra brandskydd. Våra instruktörer ger företagets personal de kunskaper som krävs för att agera på rätt sätt och förhindra eller bekämpa en brand. Vi erbjuder även delar av utbildningen digitalt.

Innehåll

Utbildningens mål är att samtliga deltagare efter avslutad utbildning ska ha grundläggande kunskaper och förståelse varför brand uppstår och hur den utvecklar sig samt hur man kan förebygga brandens uppkomst.

Deltagarna får kunskaper i hur man agerar om brand uppstår och får öva praktiskt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla anställda i ett företag (ingen tidigare erfarenhet krävs).

Plats. Även digital utbildning erbjuds.

I någon av räddningstjänstens lokaler eller på er arbetsplats.

Den digitala varianten är endast teoretisk. Vi ser gärna att inte antalet deltagare är allt för många då vi vill skapa en dialog och delaktighet för alla.

Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle

Cirka 15 personer.

Tidsåtgång

Cirka tre timmar.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten rekommenderar att utbildningen repeteras vart fjärde år.

Prisförfrågan och bokning

Välkommen att kontakta oss för en offert och bokning.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Brandinspektör och utbildare
Thomas Åslin
Telefon: 070 191 04 99
E-post: thomas.aslin@rtjmedelpad.se