Bild på isdubbar som ligger på isen

Issäkerhet

Kunskap, en kompis och rätt utrustning är bra att ha med sig ut på isen.

Ser du någon gå igenom isen – ring 112

Det är inte säkert att du ensam kan klara en livräddning. Påkalla alltid uppmärksamhet från din omgivning och ring eller be någon annan ringa nödnumret 112.

Om personen är vid medvetande och har huvudet ovan vattenytan kan du planera dina insatser ordentligt i stället för att agera i panik.

En torr livräddare är en bra livräddare

Det är alltid en fara att bli nedkyld. Använd den förlängda armen, det vill säga ett föremål mellan dig och den nödställde. Det allra bästa är om den nödställde kan slänga upp sin egen livlina till dig. Då kan du dra samtidigt som personen i vattnet har båda sina händer fria för att jobba med isdubbarna.

För den som ska rädda gäller det att aldrig riskera sin egen säkerhet. Personen som har gått igenom isen kan drabbas av panik och det finns risk för att du blir neddragen under vattnet om du kommer för nära.

Om du hamnar i vattnet

  • Vänd dig mot det håll varifrån du kom
  • Är iskanten tunn, försök att hacka dig fram till is som kan bära dig med hjälp av isdubbar
  • Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av ett kraftigt simtag med benen för att häva dig upp
  • När du väl är uppe ålar du dig fram på isen – reser du dig upp för tidigt kan isen brista och du hamnar i vattnet igen.

Säker vistelse på is

Testa isens tjocklek med hjälp av en ispik. Det ska vara minst tio centimeter kärnis för att du ska kunna gå på den. Kärnisen är genomskinlig och hård. Mörkare färg tyder på en tunnare is.

Var försiktig om du ser tjocka drivor av snö, isen kan vara bortsmält under snön.

Det finns ingen is som är helt säker. Isen förändras hela tiden, bland annat på grund av väderlek och vattenströmmar. Vårisar är särskilt förrädiska.

En kompis är den bästa utrustningen

Att ta med en kompis ut på isen är den bästa livförsäkringen. Ta också med er:

  • isdubbar
  • ispik eller isbill
  • räddningslina
  • flythjälp
  • mobiltelefon.

Isdubbar kräver teknik

Isdubbar ska hänga utanpå kläderna och upphissade nära hakan så att de inte riskerar att skada dig om du faller. De blir också lättare att få tag på i ett akut läge. Det bästa är om du faktiskt provar att liggande på isen dra dig fram med isdubbarna. Det krävs en viss styrka och teknik som kan vara bra att ha prövat på.

Mer information på issäkerhet.se

Issäkerhetsrådets webbplats, issakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Issäkerhetsrådet är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation, Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna. Issäkerhetsrådet har som syfte att lära allmänheten mer om hur man vistas tryggt på isen.

Senast uppdaterad: