Symboler för gul, orange och röd vädervarning

Varning för oväder

I SMHI:s system för att varna för oväder används benämningarna gul, orange och röd. De olika varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra.


Alla varningsnivåer i systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser och de olika nivåerna på varningen ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Röd varning är den allvarligaste graden. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när det är en gul varning utfärdad.

Gul varning

Vad ska du göra?

 • Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Konsekvenser för samhället.
 • Vissa risker för allmänheten.
 • Vissa skador på egendom och miljö.
 • Störningar i en del samhällsfunktioner.

Orange varning

Vad ska du göra?

 • Undvik att exponera dig för vädret.
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Fara för allmänheten.
 • Allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Störningar i samhällsfunktioner.

Röd varning

Vad ska du göra?

 • Avstå helt från att exponera dig för vädret.
 • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Stor fara för allmänheten.
 • Mycket allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner

Senast uppdaterad: