Bild på händer som formar ett hjärta.

Suicidprevention

Lämna aldrig en självmordsnära person ensam. Om situationen är akut, ring alltid 112 eller åk till en akutmottagning.

Omställningar i livet innebär en risk

Var uppmärksam på när någon i din omgivning genomgår en större livsomställning, till exempel allvarlig sjukdom, separation, arbetslöshet, flyktingskap och HBTQI+. Det kan vara en utlösande faktor till att hen tappar livslusten.

Ta kontakt, fråga hur personen mår. Lyssna och stötta! Agera i tid så kanske krisen blir lättare att hantera och kom ihåg att en förändring tar tid.

Så här ser det ut i Sverige

I Sverige dör 1 500 personer till följd av självmord varje år, alltså nästan 30 personer varje vecka. Nästan varje dag dör en person över 64 år i suicid. Fler än 50 000 barn och unga har tankar på att ta sina liv varje år. Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga.

Det finns inga belägg för att samtal om självmord ökar risken för att någon ska ta sitt liv. Tvärtom finns forskning som visar att det kan fungera förebyggande.

  • Det är vanligt att en person som har självmordstankar tror att den är en belastning för omgivningen och därför drar sig för att berätta.
  • Det går aldrig att se om någon tänker ta sitt liv. Därför är det viktigt att våga fråga.
  • Vi ska alltid ta uttalade tankar om självmord på allvar. En av myterna är att det inte går att hindra någon som har bestämt sig. Men det stämmer inte, liv kan alltid räddas!

Lova aldrig att hålla självmordstankar hemliga!

Lilla suicidtrappan

Om en person inte verkar må bra kan du behöva fråga om självmordstankar.

Det är viktigt att vara saklig och ställa raka och tydliga frågor, till exempel:

  • När någon mår som du beskriver är det inte ovanligt att ha självmordstankar – har du det?
  • Är det så att du har tankar på att ta ditt liv?

Om svaret är ja behöver du fråga vidare:

  • Har du planerat hur du ska gå tillväga?
  • Och när du har tänkt att göra det?

Får du ja på dessa frågor kan situationen vara akut, kontakta 112.

Att ställa frågor om självmordstankar kan kännas jättesvårt så det är bra om du tränar på det.

Våga fråga Pocket

Våga fråga Pocket är en gratis guide med sex korta avsnitt och filmer som lär dig mer om hur man kan agera om någon verkar må dåligt eller har självmordstankar. Du kan också lyssna på personliga berättelser från människor med erfarenhet. Syftet är att öka handlingsberedskap och kunskapen bland allmänheten.

Öka din kunskap genom att besöka vagafragapocket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barn med självmordstankar

Att ha ett barn i sin närhet som mår dåligt, och kanske också uttrycker självmordstankar, kan vara tungt. Vad ska man som vuxen säga? Hur kan man stötta? När vet man att det är dags att söka professionell hjälp? Det finns självklart inte ett recept som passar alla – men på Suicide Zeros sida Livsviktiga snack, Barn med självmordstankar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du några tips på hur du kan agera som vuxen. Texten är hittad och lånad från: https://www.suicidezero.se/livsviktigasnack/barn-med-sjalvmordstankar/.

Ledare som lyssnar

Vuxna som möter barn och unga på fritiden behöver grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa och suicid. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en e-utbildning: Ledare som lyssnar. Målet är att den som gått utbildningen ska vara mer närvarande, stödjande och trygg i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt, samt veta hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa.

Utbildningen är gratis och öppen för alla. Den består av fyra delar. E-utbildningen Ledare som lyssnar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För alla unga – psykisk hälsa på schemat

”För alla unga” är en digital utbildning som sätter psykisk hälsa på schemat. Utbildningen riktar sig till elever på högstadiet och är skapad tillsammans med hjärnforskare, läkare och lärare. Den är utformad som en resa som stärker ungdomars möjligheter att må bra under tonårstiden.

Utbildningen är gratis och utformad för att kunna integreras i läroplanen. E- utbildningen För alla unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För lärare, föräldrar och andra vuxna med ungdomar i sin närhet finns även en förberedande utbildning: Utbildning i ungas psykiska hälsa och förallaunga.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: