Bild på en bil som kraschat mot ett träd

Först på plats vid brand eller olycka

Om du kommer först till en brand

Rädda

 • Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker.

Varna

 • Varna boende och grannar genom att väcka uppmärksamhet.

Larma

 • Larma genom att ringa 112 när du är på säker plats.
 • Möt upp räddningstjänsten och visa närmaste vägen till branden.

Släck

 • Finns det släckutrustning tillgängligt, använd den om du bedömer att du kan släcka elden. Utsätt dig inte för onödiga risker.
 • Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.

Om du kommer först till en trafikolycka

Varna

 • Varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstriangel och slå på varningsblinkers.

Larma

 • Skaffa dig en överblick över situationen och ring 112.

Ta hand om skadade – tänk L-ABC

L: Livsfarligt läge

Kontrollera din egen säkerhet innan du går fram till den skadade. Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, till exempel i en brinnande bil, hjälp personen till säkerhet.

A: Andning

Kontrollera om personen är vid medvetande genom att leta efter tecken på normal andning och rörelser. Skapa fri luftväg om personen är medvetslös genom att lyfta upp huvudet till normalt läge och trycka fram underkäken.

B: Blödning

Stoppa blödningen.

C: Chock och cirkulationssvikt

Lugna personen och ge den värme i form av en filt eller extra kläder.

Tips

 • Det är bättre att göra lite fel än att inte göra något alls.
 • Om ni är flera som kommer till olycksplatsen samtidigt, dela på uppgifterna. En sätter ut varningstriangeln, en annan ringer 112 och så vidare.
 • Om du ser en bil vid sidan av vägen, stanna på säker plats och kolla så att allt är ok.

Utbilda dig

Vi har utbildningar i grundläggande brandkunskap och hjärt-lungräddning.

Senast uppdaterad: