Bild på skylt för utrymningsväg 

Systematiskt brandskyddsarbete

Denna utbildning ger er grunden för att komma igång med ert systematiska brandskyddsarbet.

Innehåll

Utbildningen ger er kunskaper som behövs för att kunna bedriva ett brandskyddsarbete på ett systematiskt sätt. Utbildningen ger er också kunskaper om hur ni kan inventera vilka risker som finns. Det blir ett viktigt underlag för att sedan arbeta med brandskyddet.

Vi går igenom vilken lagstiftning som gäller samt beståndsdelarna i det systematiska brandskyddsarbetet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till de personer som har eller kommer att ha ansvar för brandskyddet på arbetsplatsen.

Plats. Även digital utbildning erbjuds.

I någon av räddningstjänstens lokaler eller på er arbetsplats.

På den digitala varianten ser gärna att inte antalet deltagare är allt för många då vi vill skapa en dialog och delaktighet för alla.

Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle

Cirka 20 personer.

Tidsåtgång

Cirka fyra timmar.

Prisförfrågan och bokning

Välkommen att kontakta oss för en offert och bokning.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Brandinspektör och utbildare
Thomas Åslin
Telefon: 070 191 04 99
E-post: thomas.aslin@rtjmedelpad.se