Tillgänglighet på vår webb

Medelpads räddningstjänstförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur rtjmedelpad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur rtjmedelpad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • kända problem med tillgängligheten
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Undantaget är vissa pdf:er som inte är fullt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss via formuläret längre ner på sidan.

Svarstiden är normalt 2-4 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1). Det enda undantaget är vissa pdf:er som inte är fullt tillgängliga.

Vår ambition är att pdf:er som publiceras ska vara tillgängliga vid publicering. Vi arbetar löpande för att åtgärda detta.

Så har vi testat webbplatsen

Medelpads räddningstjänstförbund har tillsammans med Consid AB gjort en manuell granskning av rtjmedelpad.se för kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömning gjordes i juni 2021.

Granskningen har gjorts med Myndigheten för digital förvaltnings checklista för tillgänglighet.

Webbplatsen publicerades den 8 juni 2021.

Kontaktformulär


Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer

Senast uppdaterad: