Bild på en braskamin

Elda säkert i hemmet

Varje år sprider sig bränder från kaminer och andra eldstäder ut i hemmet. Hjälp till att minska antalet bränder du också. Kontrollera din kamin, sota din skorsten och elda inte för hårt.

Lär dig elda säkert

Tänk efter innan du tänder:

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd torr ved. Om du eldar fuktig ved bildas tjära i rökkanalen.
  • Elda max 3 kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning. Det är en tumregel om du saknar eldningsinstruktioner till din kamin eller eldstad.
  • Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.

Kontrollera din kamin

Har du en eldstad ska den sotas och kontrolleras regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket den används. Fråga sotaren eller brandskyddskontrollanten.

Är din kamin inte brandskyddskontrollerad inom det intervall den ska kontrolleras är det mycket viktigt att kaminen blir det innan du börjar elda i den.

Elda inte för hårt

Elda heller inte för mycket. Då kan det bli för varmt i din skorsten, vilket ökar risken för brand. Elda som mest tre kilo ved per timme och låt kaminen svalna lika länge som du eldat innan du tänder igen. Har du eldat i fyra timmar, låt kaminen vila i fyra timmar.

Tänk också på att en kamin bara är till för att värma upp rummet den står i. Elda inte för att värma hela din bostad.

Tänder du med hjälpmedel som tändvätska, tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök.

Sota din skorsten

Sota regelbundet, annars finns det risk för sot- eller skorstensbrand. Beroende på hur mycket du eldar ska du sota med olika intervaller. Så ofta behöver du sota.

Skorstenslösa kaminer

En skorstenslös kamin ger möjlighet att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är vanligtvis en brandfarlig vätska. Kaminen ska vara rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt sätt. Elda bara med det bränsle kaminen är avsedd och provad för.

Senast uppdaterad: