Bild på fötter i vatten.

Vattensäkerhet

Barn drunknar tyst. Lämna aldrig barn utan uppsikt vid vatten. Nio av tio som drunknar saknar flytväst.

Viktigt att tänka på för säkerheten vid vatten

För att du ska få en rolig och säker dag vid eller i vattnet har vi sammanställt några viktiga vattentips:

 • Bada alltid tillsammans med någon
 • Simma längs med stranden
 • Hoppa eller dyk aldrig på okänt vatten
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar
 • Lämna aldrig barn utan uppsikt vid vatten
 • Kontrollera att livräddningsutrustning finns där du badar
 • Spring inte på bassängkant eller brygga - du kan halka

Att livrädda i vatten

Du behöver inte vara stor och stark eller ens vuxen för att kunna hjälpa en människa i nöd. Alla kan rädda liv på sitt eget sätt och bli duktiga livräddare.

Några grundregler vid livräddning i vatten

 • Stanna i det längsta kvar på land när du gör räddningen. Att rädda i vattnet kräver att du har övat
 • Påkalla uppmärksamhet från den nödställde och från andra
 • Ropa ”Hjälp kommer!” Be någon ringa 112.
 • Förlängd arm: Du ska alltid ha ett föremål mellan dig och den nödställde; lina, gren, plagg eller dylikt som du kan släppa om du håller på att bli nerdragen. En panikslagen person kan få övernaturliga krafter
 • Håll ögonkontakt
 • Prata med den nödställde, det lugnar er båda
 • Gå aldrig ut på djupt vatten för att undsätta en person utan att ta med flythjälpmedel, som till exempel en boj eller dylikt
 • Sker olyckan långt från land, försök att ta dig ut med båt

Saknas räddningsredskap så får du använda fantasin. Finns det annat att använda som redskap? Vad kan dina kompisar? Är de simkunniga? Kan de livrädda?

Är den nödställde medvetslös måste räddningen i vattnet i förstahand ske med hjälp av livboj. Bojen träs över huvudet på den nödställde, som sedan bogseras in flytande på bojen.

Båtvett

 • Använd alltid flytväst
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för
 • Sitt alltid i båten
 • Om du trillar i vattnet – stanna vid båten, vifta med armarna för att påkalla uppmärksamhet och ropa på hjälp
 • Meddela alltid var du ska åka och när du tänker komma tillbaka
 • Ge dig inte ut ensam på längre turer

Senast uppdaterad: