Bild på eld.

Brandsäkerhet i hemmet

Alla bränder är små i början. Men på bara några minuter kan ditt hem vara helt övertänt, det vill säga allt brinner. Se till att du har en fungerade brandvarnare, en handbrandsläckare och en brandfilt hemma.

Om brandvarnaren tjuter - trots att det inte brinner

 • Försök att hitta vad som orsakade larmet. Matlagning? Rökning?
 • Kontrollera brandvarnarens batteri. Byt batteri om det behövs.
 • Rengör brandvarnaren
 • Sätt tillbaka brandvarnaren och testa att den fungerar.

Om det brinner:

 • Rädda dig själv och andra i din närhet
 • Varna dem som är i fara
 • Larma 112. SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt? Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Släck branden med brandfilt eller handbrandsläckare om det är möjligt.

Utrymning:

 • Försök att stänga inne branden så att brand- och rökspridningen går långsammare.
 • Röken kommer snabbt och stiger uppåt. Därför måste du ner under röken. Nära golvet går det lättare att andas och du kan se och orientera dig bättre. Undvik rökfyllda rum och trapphus.
 • Kommer du till en stängd dörr ska du känna efter om den är varm. Är den varm brinner det antagligen på andra sidan. Öppna inte! Välj en annan väg!
 • Möt räddningstjänsten och berätta:
  - var det brinner
  - brandens omfattning
  - om det finns någon kvar i huset

Senast uppdaterad: