Bild på vatten som strömmar in i ett vardagsrum.

Om du behöver lämna ditt hem

Ingen vill bli tvingad att lämna sitt hem. Men det kan hända att du måste göra det för att rädda ditt och din familjs liv. Att vara mentalt förberedd för en evakuering kommer att underlätta den dag du blir utsatt för det.


Orsaken till en evakuering kan vara skogsbrand, översvämningar på grund av oväder eller dammbrott, risk för ras och skred eller hot och krig.

Ett beslut om evakuering kan komma snabbt, vid till exempel ett hot. Vid en skogsbrand kan det däremot ofta finnas lite mer tid att förbereda sig.

Checklista vid evakuering

Gå igenom listan och se till att du vet var följande saker finns i hemmet. Då undviker du onödig stress när du väl måste evakuera. Kanske kan du ha några saker färdigpackade i en ryggsäck?

Se checklistan som en vägledning och en hjälp i din mentala förberedelse. Vad du behöver ta med dig beror så klart på omständligheterna.

 • Legitimation för samtliga familjemedlemmar (pass / ID / körkort)
 • Pengar (kontanter, kontokort)
 • Mobiltelefon, laddare
 • Nycklar
 • Mediciner (kylväska om medicinerna behöver förvaras svalt)
 • Mat och dryck

 • Ett par ombyten till alla i familjen
 • Om bostaden riskerar att förstöras - värdefulla foton, smycken eller liknande.
 • Kramdjur till barnen

 • Batteridriven radio så att du kan ta del av viktig information.
 • Om husdjur finns - planera även för mat, medicin, bur, filt och koppel till dem.

Senast uppdaterad: