Våra råd för en välskött automatlarmsanläggning

En automatlarmsanläggning som är rätt utformad, rätt installerad och som sköts väl ger ett bra brandskydd. Dessutom blir det inga eller få oönskade larm. Här kan ni läsa mer om hur ni förbättrar tillförlitligheten i er anläggning.


Ta kontakt med er anläggarfirma för diskussion kring vilka åtgärder som är lämpliga. Ni kan också ta en diskussion med er tillsynsförrättare vid nästa tillsyn. Det viktiga är att ni redan nu kommer igång med förbättringsarbetet.

Larmlagring med larmorganisation

Larmlagring innebär att man ger personalen på plats ett tidsintervall (30-60 sekunder) för att kvittera ett larm. Efter kvittering har man en viss tid på sig (tre till tio minuter) för att undersöka vad som orsakat larmet. Är det brand skickar man vidare larmet till SOS och påbörjar utrymning och släckning med mera. Är det ingen brand återställer man larmet.

Om kvittering eller undersökning inte sker inom utsatt tid överförs larmet till SOS och räddningstjänsten med automatik.

Larmlagring innebär ett klart bättre brandskydd då det förutsätter att det finns en larmorganisation där personalen på plats vet vad de ska göra vid larm. Larmorganisationen ska givetvis integreras i det övriga systematiska brandskyddsarbetet. Enligt kvalitetsplanen ska alla anläggningar om möjligt larmlagras under verksamhetstid. Det kan med fördel ordnas i alla vårdlokaler, hotell, äldreboenden, varuhus, diskotek, industrier med mera.

Timer på vidarekoppling

Ett sätt att få ner de vidarekopplade larmen är att under verksamhetstid, eller då smutsigare arbeten pågår, ha en timer som kopplar bort överföringen till räddningstjänst. När verksamhetstiden är slut kopplas överföringen in igen med automatik. Det är viktigt att inte timern kopplar bort det interna larmet, utan bara vidarekopplingen.

Tänk på att informera alla berörda om att vid brand måste man ringa 112 då timer är inkopplad. Det är bra på skolor och andra anläggningar där det lätt blir många falska larm som orsakas av människor.

Tvådetektorberoende

Vid större volymer kan tvådetektorberoende vara lösningen. Om en detektor löser ut, ges ett internt larm, om två löser ut kopplas larmet vidare. Tvådetektorberoende förutsätter att två detektorer tidigt nås av samma mängd brandrök.

Detta är lämpligt i lagerhallar, atrium, öppna brandceller som kontorslandskap, köpcentrum med mera. Bör samordnas med larmorganisation.

Separering av larmenheter

Har du sprinkler och rökdetektorer via samma centralapparat? Ofta har sprinkler och värmedetektorer betydligt bättre tillförlitlighet än rökdetektorer. Idag kan larmsändare skilja på olika larmenheter vilket innebär att vi kan separera räddningstjänst och teknisk service på en och samma anläggning, förutsatt att anläggningen är uppdelad i enheter.

Exempel: en aktiverad rökdetektor medför teknisk serviceuppdrag, löser dessutom sprinkler och då omvandlas uppdraget till ett räddningstjänstuppdrag. Ett annat exempel är att rökdetektorerna i en anläggning inte överförs alls, medan larmtryckknappen till exempel i en bemannad reception, medför räddningstjänstuppdrag.

Vi vill också rekommendera separering av larmenheter vid större anläggningar där vissa delar är mycket tillförlitliga medan andra inte är det. Till exempel på grund av smutsig verksamhet. De nya avtalen skrivs per larmenhet, men kan vi fastställa vilken enhet som larmar kommer vi att klassa hela anläggningen efter dess totala standard.

Uppgradering

Har du en äldre automatlarmsanläggning? Då kanske den bästa lösningen är att uppgradera, eller byta ut anläggningen. Nyare anläggningar ger högre tillförlitlighet. Idag finns det leverantörer som ger garanti mot oönskade larm på sina anläggningar.

Det kanske räcker med att byta vissa delar, eller kanske byta detektortyp i vissa utrymmen? Seriösa leverantörer kan hjälpa dig med uppgradering.

Underhåll och kontroll

Det spelar ingen roll hur fin anläggningen är om du inte underhåller den. Följ SBF 110 som du hittar på Brandskyddsföreningens hemsida och kvalitetsplanen. Där ingår månadskontroll, kvartalsprov samt krav på revisionsbesiktning, minst var 15:e månad.

Se även till att du åtgärdar brister som påpekas vid revisionsbesiktningen. När bytte du ut dina rökdetektorer senast? En rökdetektor smutsas ner med tiden och blir därmed trögare och tillslut ger den obefogade larm. Byte av rökdetektorer vart tredje år är inte orealistiskt.

Aktiv uppföljning av oönskade larm

Oönskade larm har alltid en orsak. Har det skett en gång, är sannolikheten stor att det sker igen. Följ därför aktivt upp varje oönskat larm och vidta åtgärder direkt. Är det rutiner som saknas till exempel för tillfälliga smutsiga arbeten, eller är det fukt, damm eller kanske rentutav fel detektortyp eller placering som orsakar larmen?

I kvalitetsplanen finns en blankett som stöd vid uppföljningen. Genom aktiv uppföljning kan ni direkt se till att det oönskade larmet inte inträffar igen.

Senast uppdaterad: