Handlingsprogram

Alla kommuner ska upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt för räddningstjänst.

Regeringens intention med Lagen om skydd mot olyckor kan sammanfattas med att färre människor ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor.

Skyddet mot olyckor ska, med hänsyn till lokala förhållanden, vara tillfredsställande och likvärdigt. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Oavsett var du bor så har du rätt att få snabb hjälp i nöd.

För att räddningstjänst ska rycka ut ska det vara motiverat med hänsyn till:

  • behov av ett snabbt ingripande,
  • det hotade intressets vikt,
  • kostnaderna för insatsen och
  • omständigheterna i övrigt.

Hur detta ska gå till presenteras i ett handlingsprogram. Det är direktionen som beslutar om handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet ska beskriva:

  • Målet för kommunens verksamhet
  • Risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser
  • Hur den förebyggande verksamheten är ordnad och hur den planeras
  • Vilken förmåga och vilka resurser kommunen har för att genomföra räddningsinsatser samt
  • vilken förmåga och resurser man avser skaffa sig under mandatperioden, både i fred som under höjd beredska

Nedan hittar du en länk till handlingsprogrammet i pdf-form. Handlingsprogrammet kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Bilder och illustrationer är inte uppläsningsbara. Filen är därmed inte fullt tillgänglig för alla.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Räddningschef
Ellinor Fransson

Tel: 060-658 59 21
e-post: ellinor.fransson@rtjmedelpad.se