Bild på gnistor från en kap

Heta arbeten®

Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Innehåll

Kursen arrangeras och administreras av Brandskyddsföreningen Västernorrland. Brandskyddsföreningen använder sedan instruktörer från Medelpads Räddningstjänstförbund.

Utbildningen omfattar bland annat;

  • brandkunskap
  • gällande säkerhetsregler
  • riskbedömning
  • försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • organisation på tillfällig arbetsplats
  • praktisk släckövning

Målsättningen med denna kurs är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Godkänd deltagare erhåller certifikat som är giltigt i fem år.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Plats

I någon av räddningstjänstens lokaler eller på er arbetsplats.

Fram till slutet av 2021 kommer vissa utbildningar vara på plats och vissa digitalt på distans.

Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle

20 personer. (Vid digital utbildning max 15 personer.)

Tidsåtgång

Utbildningen omfattar cirka 7,5 timme som genomförs under en dag.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i fem år.

Kostnad

3050 kronor exklusive moms.

Anmäl till utbildning

Länken Anmälan till Heta arbeten går till Brandskyddsföreningens webbanmälan. Där ser du när kurserna äger rum samt hur många platser som finns kvar på respektive kurs.

Senast uppdaterad: