Bild på en eldstad inomhus.

Sotning och brandskyddskontroll

En vanlig orsak till brand i villor kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för brand genom att installera din eldstad på rätt sätt, sköt om den och elda på rätt sätt. Se också till att sotning och brandskyddskontroller görs med jämna mellanrum.

Sotning och brandskyddskontroll

Att sota din eldstad innebär att rengöra den. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstaden eller skorstenen. Förutom sotning måste din eldstad kontrolleras med jämna mellanrum att den är brandsäker, en så kallad brandskyddskontroll.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll görs inte längre vid ett och samma tillfälle.

Det är kommunen som ansvarar för sotningsverksamheten och brandskyddskontrollerna. I Medelpad ligger arbetsguppgiften hos oss på räddningstjänsten. Vi handlar upp entreprenörer som utför arbetet enligt en beslutad prislista.

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett.

När sotningen utförs av våra upphandlade sotare ser de till att sotningarna utförs med rätt intervall och till rätt pris.

Läs mer om hur ofta du behöver sota.

Vill du sota själv?

Vill du sota själv måste du ansöka om det. Här nedan hittar du en ansökan för egensotning. Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Möjligheten att sköta sotningen själv gäller bara rensning och rengöring.

Under relaterad information hittar du länk till Brandskyddsföreningens utbildning i egen sotning. Det finns även andra aktörer som erbjuder utbildning inom egen sotning.

Skorstensfejarmästare

I Medelpad har vi tre sotningsdistrikt där entreprenörer sköter sotning och brandskyddskontroller. Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på:

Skorstensfejarmästare


Mikael Boväng
Telefon: 060-56 82 60

John Iggström
Telefon: 060-15 52 50
Sundsvalls södra sotningsdistrikt Länk till annan webbplats.

Jörgen Olsson
, Ånge Telefon: 0690-103 60
JO Sotning Länk till annan webbplats.

Installation eller ändring av eldstäder

Om du ska installera en ny eller ändra en befintlig eldstad måste du anmäla det till kommunen. I relaterad information finns länkar till respektive kommun om anmälan för eldstad och rökkanal.

Senast uppdaterad: