Bild på grillspett på en grill.

Elda i skog och mark

En sprakande lägereld tänd på eget ansvar under säkra förhållanden kan vara trevligt. Men den kan också sprida stor förödelse om du hanterar den på fel sätt.

När brandrisken är stor kan det ibland vara förbjudet att elda i skog och mark. Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig innan du tänder en eld. Du kan dömas till böter om du bryter mot ett eldningsförbud.

I nationalparker och naturreservat kan det vara förbjudet att elda oavsett eldningsförbud eller inte. Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området.

Om du eldar eller grillar

Välj rätt plats

Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, till exempel på grus eller sandmark. Använd helst ett friluftskök eller en fast grillplats.

Elda inte på torvmark, i mossa eller på mullrik skogsmark. Där kan glöden från elden ta sig djupt ned i marken och pyra under lång tid för att senare flamma upp.

Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar. De är svårsläckta om de tar eld.
Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.

Avgränsa elden

Det gör du enklast genom att gräva upp grus eller lägga stenar runt elden och hålla den liten.

Använd bara lämpligt bränsle

Lämpligt bränsle är till exempel grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken. Levande träd får du inte använda. Det är heller inte tillåtet att använda döda träd som ved.

Elda inte sopor – eldstaden är ingen plats för sopförbränning. Ta gärna med egen torr brasved för att vara säker på att enkelt kunna tända elden.

Undvik att använda engångsgrill

Engångsgrillar kan antända omgivningen. Om du använder engångsgrill är det viktigt att du placerar den rätt. De blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller i markvegetationen. Placera därför alltid engångsgrillen på obrännbart underlag, som grus eller sand. Var noga med att släcka den och tänk på att inte lämna kvar den i naturen.

Källsortera alltid engångsgrillar. Ibland finns det särskilda uppsamlingskärl avsedda för engångsgrillar.

Elda inte om det blåser mycket

Kontrollera hur det blåser innan du börjar elda. Vinden kan föra in gnistor i skogen eller till torrt gräs som sedan kan starta en brand. Om vinden ökar, släck elden.

Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med

Du behöver alltid ha tillgång till vatten för att släcka elden och den kvarvarande glöden med. Även om elden brunnit ut behöver glöden också släckas ordentligt.

Om elden sprider sig:

  • Ring 112 för hjälp. Beskriv vad som hänt och var.
  • Ta bort brännbart material vid elden, som exempelvis ris, kvistar och mossa.
  • Använd ruskor av grenar eller kvistar för att försöka kväva elden. De kan gärna vara blöta. Piska inte på elden för då kan gnistor flyga iväg och antända på annat ställe.

Håll koll på brandrisken

Appen Brandrisk ute

Brandrisk Ute är en mobil applikation (app) från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Appen vägleder dig med hänsyn till brandrisken och gör det enklare för dig att fatta kloka beslut. I appen hittar du också status för eldningsförbud där du befinner dig.

Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Brandriskprognoser för gräs- och skogsbränder

Hos SMHI finns aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk. Prognoserna, som uppdateras dagligen, visar hur torrt det är i skog och mark.

På SMHI:s webbplats kan du se aktuella brandriskprognoser. Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud

Eldningsförbud kan utfärdas av länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst på grund av att brandrisken är för stor. Information om brandrisken brukar sändas ut på lokalradions nyhetssändningar, lokalpressen men även på kommunens, räddningstjänstens och länsstyrelsens webbplats.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: