Brandsläckare, brandfilt och brandvarnare

Tre viktiga brandskydd

Räddningstjänsten rekommenderar att det finns fungerande brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt i alla bostäder. Har du alla hemma? 

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden.

Brandvarnaren reagerar på den farliga röken och varnar dig så att du kan ta dig ut i säkerhet.

Varm rök stiger uppåt, placera därför en brandvarnare högst upp i taket ovanför trappan.

En brandvarnare bör täcka maximalt 60 kvadratmeter och vara placerad minst 50 centimeter från väggen, men allra helst mitt i rummet.

Bor du i en villa med flera våningsplan bör det finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan, helst seriekopplade.

Då ska du testa brandvarnare:

  • en gång i månaden
  • när du satt upp en ny
  • när du bytt batteri
  • när du varit bortrest en längre tid
  • när du gjort rent den
  • på brandvarnardagen den 1 december.

Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut. Då behöver du byta ut det. Hjälper inte det behöver du byta ut hela brandvarnaren.

SMS-påminnelse om test av brandvarnare

Vill du bli påmind om att testa brandvarnare erbjuder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en sms-tjänst. Mer information finns på msb.se: Ha en fungerande brandvarnare hemma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta hand om brandvarenare

Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel den 1 december. Dammsug och

Handbrandsläckare

En pulversläckare på minst 6 kilo fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret.

Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3-7 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C eller högre.

Att tänka på för brandsläckare:

  • Ta för vana att någon gång per år vänd din pulversläckare upp och ner, fram- och tillbaka, så att pulvret inte stannar på botten.
  • En handbrandsläckare kan bara användas en gång. När du använt den måste du lämna in den på närmaste återvinningscentral, även om du inte har tömt den helt.

Brandfilt

Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den, till exempel i hallen eller i köket.

Med en brandfilt kväver du elden genom att lägga brandfilten bestämt över branden samtidigt som du trycker med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

Brandfilten är ett utmärkt komplement till pulversläckaren och ett enkelt och effektivt släckhjälpmedel vid en liten brand. Brandfilten bör vara i storleken 120 cemtimeter gånger 180 centimeter.

Om det brinner i en persons kläder

Börjar det brinna i någons kläder ska du försöka få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

Lägg på brandfilten från huvudet och neråt. Se till att filten sluter tätt och stryk lätt med händerna ovanpå filten.

Lyft alltid bort filten nerifrån och upp så att inte elden flammar upp i ansiktet på personen.

Spisvakt

En spisvakt med timerfunktion kan stoppa en brand på spisen. En signal från en rörelsesensor, värmesensor eller från brandvarnare i köket leder till att strömmen till spisen bryts.

Var kan jag köpa de tre brandskydden?

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt finns hos de flesta butiker och stormarknader. För andra typer av brandskydd finns det särskilda hjälpmedelsbutiker och webbutiker. Många försäkringsbolag kan ge bra tips om tillverkare och återförsäljare.

Brandskydd för riskutsatta grupper

Din kommun och Region kan ge stöd för bostadsanpassning och hjälpmedel som kompenserar för en nedsatt eller förlorad kroppslig funktion eller förmåga att klara ett vardagligt liv.

Läs mer om brandskydd för riskutsatta grupper

Senast uppdaterad: