Bild på grillspett på en grill.

Grilla och campa säkert

Grilla är trevligt men se upp med risken för bränder. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår.

Att tänka på vid grillning

Grillen ska stå stadigt, långt från husvägg, plank eller annat brännbart material.

 • Ha tillgång till vatten eller handbrandsläckare så att du kan släcka vid behov.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
 • Säkerheten sköts av den som tänt grillen.
 • Ta hand om askan på ett säkert sätt. Glöd kan finnas kvar i ett dygn.
 • Ha alltid telefon i närheten om du skulle behöva larma 112.

Tända kol och briketter med tändvätska

 • Spruta tändvätska på kolet enligt anvisningarna på förpackningen. Skruva på kapsylen på flaskan och ställ den på säkert avstånd från grillen.
 • Låt kolet eller briketterna suga upp vätskan under cirka 5 minuter innan du tänder grillen genom att kasta en brinnande tändsticka på kolen.
 • Lämna aldrig tändvätskan i anslutning till grillen eller så att barn kan komma åt den.
 • Häll inte på mer tändvätska på kolen om du redan tänt, även om det inte syns att den brinner. Detta är livsfarligt då flaskan riskerar att explodera.
 • Träkolsgrillar ska bara användas utomhus och på säkert avstånd från lättantändligt material, till exempel textilier.
 • Använd aldrig någon annan brandfarlig vätska än tändvätska för att tända grillen!

Underhåll av gasolgrill

 • Slangen från regulatorn till grillen ska bytas ut om det finns sprickbildningar i den.
 • Kontrollera minst en gång om året att gasolinstallationen är tät.
 • Ha en pulversläckare och en skyddshandske i närheten så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna.
 • Rengör grillen från fett eftersom fett är en brandrisk.

Engångsgrill

Engångsgrillen ska placeras på ett icke-brännbart underlag: betong, asfalt, sten, sand eller liknande. Till exempel kan gräs lätt antändas av strålningsvärmen som kommer från grillen.

Se till att det finns vatten i närheten ifall du behöver släcka om det skulle börja brinna.

Vänta till grillen svalnat ordentligt innan du slänger den. Dränk den gärna i vatten. En brand kan lätt uppstå i en soptunna om grillen fortfarande är varm när den slängs.

Grilla på balkongen

Rök från grillar kan upplevas som störande. Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningen kan däremot ha särskilda ordningsregler mot grillning på balkong. Ta reda på vad som gäller i just din förening innan du grillar på balkongen. Och fråga gärna dina grannar innan du börjar grilla.

Se till att du inte har brännbara material i närheten och att du har tillgång till en handbrandsläckare eller en hink med vatten om det skulle börja brinna.

Kolgrillar eller gasolgrillar är inte lämpliga att använda på balkong. Använd istället en elgrill.

Ingen typ av grillning får förekomma på inglasade balkonger då det räknas som inomhus.

Minska risken för brand på campingen

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt, det tar bara några minuter. En snabb första insats kan vara helt avgörande för hur stor skadan blir.

Vid uppställning på en campingplats bör du tänka på avståndet till grannarna. Står ni nära varandra sprider sig branden snabbare.

Rekommendationen är att avstånd mellan två campingfordon eller mellan ett tält och campingfordon bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Som campinggäst är det ditt ansvar att se till att avståndet hålls.

Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen, så att den snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Brandvarnare och gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och brandfilt har du goda möjligheter att förhindra spridning både hos dig eller hos grannen.

Ha koll på gasolen

Gasol är en gas som är mycket brännbar och explosiv. Den tränger också undan syret, så uppstår ett läckage kan det leda till kvävning.

 • Ha god ventilation i anslutning till utrustningen.
 • Kontrollera att slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och åtdragna för att förhindra läckage.
 • Gasolflaskan ska stå upp. Ligger gasolflaskan fungerar inte säkerhetsventilen.
 • Placera inte gasolflaskan nära brännbart material.
 • Kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator.
 • Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag
  bör gasolbrännaren lämnas till service för justering eller rengöring.

Senast uppdaterad: