Bild på radhus.

Brandskydd i radhus

Om det börjar brinna i ett radhus kan branden sprida sig till hela radhuslängan. Det händer väldigt lätt om vinden inte har täta brandcellsgränser. Hur brandsäkert är ditt radhus?


Det ska ta minst 60 minuter för en brand att sprida sig mellan två lägenheter. Det är grundkravet i svensk bygglagstiftning. Ofta är radhusen konstruerade på ett sätt där vindsbjälklaget är tänkt att stå emot 30 minuters brand underifrån. Detsamma gäller för den avskiljande väggen på vinden mellan lägenheterna. Det vill säga totalt 60 minuters brand.

Fastighetsägaren är ansvarig

Vi har tittat på radhusen i några bostadsområden i Sundsvall. Hälften av alla radhus som vi har tittat på är inte brandsäkra nog.

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för brandskyddet i en byggnad. Detta enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Du som fastighetsägare ska alltså se över brandskyddet i ditt radhus och åtgärda eventuella brister.

Att åtgärda bristerna behöver inte vara så kostsamt i förhållande till konsekvenserna om det börjar brinna. Ett tips är att gå ihop med grannarna eller om det finns en förening. Åtgärderna ska göras av en fackman.

Brandvarnare i varje lägenhet

Det är ett lagkrav på att det ska finnas brandvarnare i varje radhuslägenhet. Detta för att möjliggöra tidig varning om det börjar brinna.

Installera gärna en brandvarnare på vinden som är sammankopplade med övriga brandvarnare i radhuset för att förbättra brandskyddet ytterligare. Sannolikheten att upptäcka en brand som spridits till vinden ökar och de personer som befinner sig i radhuset blir varnade.

Senast uppdaterad: