Bild på lysrör

Blinkande lysrör

Blinkande och glödande lysrör kan ge upphov till en brand. Komponenterna i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om utbrända lysrör inte byts ut i tid. 


Tänk på följande för att undvika att lysrör börjar brinna:

  • Släck armaturen när du inte befinner dig i rummet.
  • Byt ut lysrör som är utbrända, blinkande och/eller har glödande lysrörsändar. Byt även glimtändaren, eftersom den har lika lång livslängd som lysröret. Blinkningarna kan fortsätta eller återkomma snart igen om du inte gör det.
  • Om du inte har nya lysrör hemma – ta bort det gamla lysröret eller glimtändaren och behåll armaturen släckt tills du skaffat nya lysrör och glimtändare.
  • Följ tillverkarens rekommendationer om byte av lysrör. Då undviker du att de börjar blinka.

Installera bryttändare/säkerhetständare som bryter tändningen efter ett antal tändningsförsök. De har ofta samma livslängd som armaturen.

Senast uppdaterad: