Avgift för brandskyddskontroll i Ånge kommun

Här ser du vad brandskyddskontroll kostar i Ånge kommun.

Priserna anges i kronor, inklusive moms.

Objekt i småhus

Grundavgift för brandskyddskontroll i småhus

Grundavgift

Kronor

Fast boende

383

Fritidshus

515


Kontrollavgift för värmepanna; fasbränsleeldad, oljeeldad eller lokaleldad

Kontrollavgift för värmepanna; fastbränsleeldad, oljeeldad eller lokaleldad

Kronor

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

702

Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten

312

Kontroll av tillhörande objekt på annan skorsten

702


Tilläggsavgifter

För kontroll genom temperaturmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning tas en ersättning ut för den extra tiden med ett timpris på 935 kronor per timme.

En extra avgift kan tas ut om kontrollen inte har kunnat utföras enligt ordinarie avisering. Den avgiften är 234 kronor.

Övriga objekt – timpris 935 kronor

För övriga objekt är avgiften ett timpris på 935 kronor per timme. Kontakta gärna sotningsentreprenören för mer information.

Jörgen Olsson, Ånge
Telefon: 0690-103 60
JO Sotning Länk till annan webbplats.

Indexering av avgifterna

Avgifterna för brandskyddskontroll revideras varje år enligt ett sotningsindex. Det bestäms varje år av Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Senast uppdaterad: